Aanvullende verzekering, is dat nog wel nodig?

Patiëntenfederatie NPCF heeft een campagne gelanceerd rondom aanvullende verzekeringen. Met de verplichte basis zorgverzekering in Nederland zijn er ook veel mensen die een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor de tandarts, maar ook voor verschillende andere zaken. De vraag die NPCF zich stelt is; aanvullende verzekering, is dat nog wel nodig?

Jarenlang zijn mensen in Nederland steeds meer gaan verzekeren rondom de zorg. Dat moest ook wel, omdat veel dingen die eerst onder de polis van de zorgverzekering vielen, dat nu niet meer doen. Om toch alle zorg te kunnen krijgen die nodig is, nemen mensen zo’n aanvullende verzekering – iedereen kan voor zichzelf bepalen of dit binnen zijn of haar persoonlijke situatie past.

Aanvullende verzekering: zelf kiezen
Een woordvoerder van de organisatie geeft aan; “Verwacht je veel aanvullende zorg nodig te hebben, dan is het nodig om je te verzekeren. Maar er zijn ook veel mensen die dat niet verwachten nodig te hebben. Is het dan wel nodig om dat af te sluiten?”

Het is dus goed om zelf goed na te denken over de zorg die je denkt nodig te hebben, en dan eventueel een aanvullende verzekering op de zorgverzekering af te sluiten. Uiteraard is dat soms lastig om te bepalen; je weet immers nooit of je iets zal overkomen. Het dus simpelweg niet afsluiten van dit soort extra dekking qua verzekering is dan ook een riskante beslissing. “Het grootste probleem dat wij zien, is dat mensen tegen dingen aan gaan lopen waarop ze niet gerekend hebben: dat ze denken dat het vergoed wordt – het geldt ook voor de basisverzekering – dat mensen zich te weinig bewust zijn van: wat wordt er vergoed, op welke manier, door wie?”, geeft ook de NPCF aan.

Het beste advies? Neem aanvullende verzekeringen zodat je je op je gemak voelt, maar kijk ook waar je eventueel kunt besparen.