Meer mensen nemen aanvullende zorgverzekering

In 2014 zijn er meer mensen met een aanvullende zorgverzekering dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek onder verschillende verzekeraars. Drie procent meer mensen is verzekerd voor een dergelijke aanvullende dekking (14,5 tegenover 11,5 procent) van de zorgverzekering.

De reden hiervoor is onbekend, maar het kan ermee te maken hebben dat in het verleden mensen werd geadviseerd deze aanvullende zorgverzekering niet te nemen. Dit kan weleens vervelend hebben uitgepakt voor een bepaald deel van de overgestapte mensen, die te maken kunnen hebben gehad met situaties waarbij ze geen dekking hadden vanuit de verzekering.