Premie zorgverzekering 2015 opnieuw omhoog, waarom?

Een zorgverzekering wordt opnieuw duurder. Het kabinet heeft deze week besloten dat de zorgverzekering 2015 een verhoging in de premie krijgt, deze zal met ongeveer €10 per maand omhoog gaan. Voor veel mensen is de stijging van de zorgpremie een doorn in het oog, want waarom stijgen de kosten van deze verzekering?

Kosten langdurige zorg
In eerste instantie komt de stijging door een wat technisch verhaal; een deel van de langdurige zorg (zoals bijvoorbeeld een oudere of hulpbehoevende die wordt verzorgt door een wijkverpleegkundige) wordt nu betaald vanuit de AWBZ. Maar vanaf 2015 worden deze kosten betaald uit de basis zorgverzekering – dit verklaart dus dat er meer geld nodig is.

Daarnaast is de hogere zorgverzekering 2015 is een compensatie voor werkgevers in heel Nederland. Volgens afspraken uit de Zorgverzekeringswet betalen werkgevers de helft van de zorgkosten in Nederland, door voor iedere medewerker een premie te betalen. Doordat er in 2014 teveel betaald is, zal dit in de zorgverzekering 2015 worden gecompenseerd. Niet leuk, maar er zit niets anders op.

Zorgverzekering 2015 vergelijken
Door de stijging is het goed om weer eens kritisch naar uw zorgverzekering te kijken, aangezien de verschillende premies weer flink uiteen zullen gaan lopen. Een zorgverzekering vergelijken is dus verstandig!